СЕКТОРИ

 

"МултиВизия" - техника под наем

 

"MAGGO Solutions" - интерактивни мултимедийни решения

 

Консултации "Мандраджиев"

 

"Аристс" - аукционна къща

 

ИСИС Рентал - ЕООД

 

"Съхрани българското" - СНЦ

 

"СОФИМОН" - фондация

 

> Преустановени дейности

 > > Дизайн студио "СветЪ Дизайн"

 > > Имидж агенция "СветЪПромо"

 > > Окабеляване "МултиМрежа"

 > > Сп. портал "Младежки спорт"

 > > Муз. портал "Меломан БГ"

 > > Младежка медия "СветЪ"

 > > РИА "Ловеч News"

 > > Парти услуги "СветЪ Парти"

 

 

Фондация "Софийски интернационален модел обединени нации" (СОФИМОН)

 

 

Международна фондация на млади лидери

 

www.sofimun.org

info@sofimun.org

 

СОФИМОН е абревиатура на български от името на фондация „Софийски Интернационален Модел Обединени Нации”. По-популярна е абревиатурата на английски и името – SOFIMUN, Sofia International Model United Nations.

 

СОФИМОН / SOFIMUN е фондация, основана в обществена полза през февруари 2009 г. регистрирана от Софийски градски съд като международна организация на млади хора, които се занимават с разпространяване и подкрепа на идеите на Организацията на Обединените Нации и други международни организации като Европейски съюз, участват и организират международни срещи и конференции, образователни и стажантски инициативи и програми по целия свят.

 

Кой е създал фондация СОФИМОН?

Фондацията е създадена, за да отговори на нуждите на организираната ежегодно в България световна конференция „Модел Обединени Нации”. Първата такава конференция е проведена през юли 2008 година от група доброволци от СветЪ и от други организации и веднага след нея международни участници в инициативата и организаторите на конференцията предприемат стъпки за създаването на неправителствена организация, която ще подпомага организирането на ежегодната конференция, както и ще даде възможност за организиране и участие в различни срещи, програми и инициативи.

 

Като автори на проекта за първата световна конференция „Модел ООН” в София, организаторите й се заемат с административните стъпки по основаване на фондация. Президент на фондацията става Паола Иванова, изпълнителен директор - Димитър Мандраджиев, двамата заедно автори и главни организатори на първата световна конференция „Модел ООН” в София през юли 2008. След като фондацията е регистрирана, президентът и изпълнителния директор формално канят настоящия екип на фондацията – изтъкнати млади специалисти в области, близки до целите и приоритетите на фондацията, участници в международни конференции „Модел ООН”, включително и софийската.

 

С какво се занимава фондацията?

Основната цел на фондация СОФИМОН е да подпомага участието на млади хора – студенти и млади специалисти - в различни образователни инициативи, които ще им предоставят практически и теоретични знания в различни сфери като политика, международни отношения, дипломация, журналистика, икономика, право, околна среда, развитие, разоръжаване, сигурност, образование и пр. Тези си цели фондацията изпълнява чрез организирането на кампанийни и ежегодишни проекти като годишна международна конференция „Модел ООН” в София, образователни пътувания, лекционни курсове, кампании, организации на стажове и участия в конференции и срещи с международно участие, подкрепа на инициативи и разработване на съвместни проекти с местни и международни институции и организации.

 

Фондация СОФИМОН организира различни образователни и кампанийни инициативи и проекти в различни части на Европа. Капацитетът на нашия екип включват широк кръг възможности за планиране и осъществяване на дейности, между които:

 

- Обучение и предоставяне на екип за конференция: организаторски екип, специално подготвен да реализира и имплементира конференция за студенти и млади специалисти.

- Квалификации и изпити: екипът на фондацията провежда квалификационни кръгове и изпити за международни организации.

- Подкрепа на изявени студенти и млади специалисти: фондацията предоставя финансова, логистична, академична, теоретична и практическа помощ и подготовка на студенти и млади лидери от цял свят, желаещи да се изявяват в областта на дипломацията, икономиката, международните отношения, журналистиката, правото и пр.

- Учебни пътувания, кръгли маси и дебати: фондацията организира учебни пътувания, кръгли маси и дебати по теми, свързани с дипломацията, международните отношения и международните организации с различни групи студенти и млади специалисти от цял свят.

- Промоция на конференции и инициативи: фондацията подпомага работата на партньорски организации в рекламирането на техни събития, дейности и инициативи, в подготовка и изпращане на делегати, организатори и др.

- Квалификации за международни конференции: фондацията подготвя конкурси и квалификационни кръгове за партньорски организации,

 

Какви са проектите на фондацията?

Към настоящия момент фондация СОФИМОН провежда следните основни проекти:

- I-MUN: интернет базиран портал за публикуване на новини за международни студентски конференции, стажове и програми;

- SOFIMUN conference: световна конференция „Модел ООН”, организирана всяка година през юли в София и събираща повече от 150 участници от цял свят, които влизат в ролята на дипломати от ООН и ЕС и дебатират актуални световни проблеми;

- Проект „Никола Димков”: проект за популяризирането на българската следа в Обединените Нации. Инж. Димков е автор на книгата „Звезда на съгласието”, проект за създаване на световно правителство. След издаването на книгата на френски, немски, турски и гръцки, инж.Димков я изпраща до президента на САЩ Томас Уилсън и така му помага да създаде своите 14 точки за въдворяване на мир по света, които стават основата на Лигата на Нациите или първата Организация на Обединените Нации;

- The UN House/ Къща на ООН: мултимедиен продукт, даващ възможност за сваляне на различни символи, документи, снимки и звук, свързани с ООН;

- The SNN media: интернет базирана медия, която, по време на ежегодишната международна конференция в София, отразява работата на всеки от комитетите като по този начин изпълнява ролята на международен пресцентър и служи на студенти и интересуващи се от журналистика да упражняват своите знания и умения като представители на различни световни медии – писане не текстове за международни новини, за онлайн медии, снимки, интервюта, анализи, мнения.

- UNPA Campaign: световна кампания за основаване на парламентарна асамблея на ООН, върховен орган с участието на гражданската инициатива в него. Фондацията е официален координатор за България на инициативата.

- MUN conferences: Международни конференции „Модел ООН”, на които екипът на фондацията заема позиции като организатори, председатели на отделни панели, участници. 

 

 
 

СветЪ извършва висококачествени услуги на разумни цени.

 
 
   

© 2003 - • www.firma.svetu.com • „СветЪ“ ООД • Всички права запазени!
Условия за ползване І Правен статус

Потърсете ни на +359 889 69 17 39

Страница е изработена от студио „СветЪ Дизайн“