НОВИНИ

 

2017 г.

 

2016 г.

 

2015 г.

 

2014 г.

 

2013 г.

 

2012 г.

 

2011 г.

 

2010 г.

 

2009 г.

 

2008 г.

 

2007 г.

 

2006 г.

 

2005 г.

 

2004 г.

 

2003 г.

 

2002 г.

 

2001 г.

 

2000 г.

 

1999 г.

 

 

НОВИНИ 2010 г.

 

14.12.2010 г. - СветЪ се пререгистрира по изискванията за пререгистрация на търговци.

 

21.11.2010 г. - СветЪ изработи знамето на Ротари клуб София Интернешънъл.

 

12.11.2010 г. - СветЪ изработи новото знаме на Ротаракт клуб София Интернешънъл.

 

08.11.2010 г. - СветЪ изработи банер стендера на Ротаракт клуб София Интернешънъл.

 

05.11.2010 г. - СветЪ беше представена пред координаторите на Европейската мрежа за студентска мобилност "Еразмус" от г-н Димитър Мандраджиев, който беше поканен да изнесе лекция за това как в Европа е най-лесно и добре да се фондонабиране.Срещата беше международна и се състоя в гр. Велико Търново.

 

22.10.2010 г. - СветЪ изработи отчетите на фондация "СОФИМОН" за ежегодната конференция "СОФИМОН" издание 2010 г.

 

17.10.2010 г. - СветЪ ще подпомогне дейността на Института по физиология на растенията "Aкад. М. Попов" през 2011 г.

 

10.10.2010 г. - СветЪ изработи интернет страницата на конференцията за млади лидери в University College Utrecht, Холандия.

 

01.10.2010 г. - СветЪ канализира предоставянето на услуги за изграждане и поддръжка на интернет и компютърни мрежи в новото си дъщерно звено МУЛТИМРЕЖА.

 

15.09.2010 г. - СветЪ изработи специалната интернет страница по случай 150 години от рождението на инж. Никола Димков.

 

27.04.2010 г. - СветЪ изработи новата интернет страница на Ротари клуб София Интернешънъл.

 

26.03.2010 г. - СветЪ с важни посещения из Европа. Управителят на фирма СВЕТЪ ООД, г-н Димитър Мандраджиев посети Швейцария, Испания и Румъния във връзка с междунордни конференции. По време на посещенията беше направена реклама на фирмата и бяха договорени съвместни действия с млади предприемачи от тези страни.

 

16.02.2010 г. - СветЪ изработи българската интернет страница за международната инициатива за създаване на парламентарна асамблея към ООН - www.unpa.sofimun.org.

 

10.02.2010 г. - СветЪ изработи интернет страницата на първия в света онлайн портал за международни конференции по въпросите на ООН и ЕС.

 

05.02.2010 г. - СветЪ изработи официалната интернет страница на международна фондация СОФИМОН.

 

01.02.2010 г. - СветЪ започва разработка на няколко мащабни национални и международни проекта.

 

17.01.2010 г. - СветЪ изработи интернет страницата и мултимедийното съдържание на инициативата ООН КЪЩА.

 

01.01.2010 г. - СветЪ поздравява всички свой клиенти, партньори и контрагенти с настъпването на Новата 2010 г.

 

 
 

СветЪ извършва висококачествени услуги на разумни цени.

 
 
   

© 2003 - • www.firma.svetu.com • „СветЪ“ ООД • Всички права запазени!
Условия за ползване І Правен статус

Потърсете ни на +359 889 69 17 39

Страница е изработена от студио „СветЪ Дизайн“